MOĆ DOVE

Moć dove
Prije 7-8 dana sam morao otići na hitnu jer sam imao veliku temperaturu. Pokazalo se da imam problema sa kamencom u bubregu, da imam jaku infekciju u tijelu i da sam dobio zatrovanje krvi. Ostao sam u bolnici i tu su mi počeli davati antibiotik, ali je temperatura rasla i dalje, pa se čak popela skoro do 41 stepen. La ilahe illallah, kaže Plemeniti Allah da On ne stavlja ljude na iskušenja koja ne mogu podnjeti, ali je meni u tim trenucima dolazila misao i želja da umrem.
Jednostavno sam osjećao da više ne mogu da izdržim tu agoniju, tijelo ispod pokrivača gori od vreline i temperature, a mozak samo što mi ne proključa. Ali mi na um pade – šta ako umrem, a Allah s.w.t. nije zadovoljan sa mnom i ako je srdit na mene. Pa onda ovo što sada osjećam nije ništa u spoređenju sa vatrom u kaburu, koja će biti postelja nevjernicima i griješnicima. Na um mi pade i hadis u kojem Allahov Polanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da će najblaža kazna u Džhennemu biti ta da će čovjek biti samo svojim tabanima u vatri, ali da će mu od toga ključati mozak.
Uzvišeni Allah navodi da je to stanje ni života ni smrti, i zaista sam ja tako osjećao prvih dana bolesti, mada se ništa ovozemaljsko ne može porediti sa stanjem na ahiretu.
I onda u tom bunilu uputim dovu Stvoritelju svjetova da me spasi i da mi olakša jer nisam mogao više izdržati, i Slavljen neka je Uzvišeni, skoro istog trenutka sam počeo osjećati olakšanje i stanje se poče popravljati iz dana u dan.

izvor: n-um.com

Hvala ko podijeli!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*