Allahova moć da uzdigne vjernike i ponizi nevjernike / Sura Hašr

Imena sure:

El-Hašr – okupljanje, jer Allah spominje prvo okupljanje u suri

Banin-Nedir – jer sura spominje borbu protiv jevrejskog plemena Benun-Nedir

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Allahova moć da uzdigne vjernike i ponizi nevjernike

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje potvrdu Njegove apsolutne moći

2. Blagodati koje je darovao vjernicima

3. Poraz ehul-kitabija i njihove braće munafika

4. Zaključak kao potvrda prethodnog

Povezanost imena i intencije:

Sura počinje veličanjem Allaha i završava se veličanjem Allaha. Sura u prvom ajetu spominje imena Silni i Mudri i završava se istim imenima.

Povezanost imena i intencije sure:

El-Hašr je u izvornom jezičkom značenju, kako kaže imam El-Asfehani, rahimehullah: “izvođenje skupine ljudi iz njihovih boravišta i njihovo protjerivanje u rat i drugo.” (Mufradatu elfazi’l-Kur’an) Protjerivanje jevreja iz njihovih utvrđenih domova jasno ukazuje na Allahovu moć, pa sura nosi ime po tome.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Hvala ko podijeli!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*