Sadaka je zastor od vatre

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice, jer će vam to koristiti.

Riječ “pa makar” ukazuje na to da se sadaka ne treba potcjenjivati i smatrati malenom. Spomenuta je hurma a njom se ukazuje na zalogaj hrane, jer hurme predstavljaju glavninu hrane stanovnika Hidžaza. Čuvanje od vatre je alegorija za brisanje grijeha. “Dobra djela zaista poništavaju hrđava.” (Kur’an, Hud, 114)

“Poslje lošeg uradi dobro djelo, poništit će ga!” Ukratko u hadisu je poticaj na dijeljenje sadake, pa makar ona bila i mala. Postoji nekolicina sličnih predaja, a u djelu “Medžmeu’z-Zevaid” se navode, između ostalih i ove dvije.

Aiši, r.a., je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Aiša, otkupi svoju dušu kod Allaha, pa makar i polovicom hurme. Ja te od Allaha ne mogu zaštiti!” A Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dijelite sadaku jer vas sadaka oslobađa od vatre!”

Svi ovi hadisi ukazuju na to da mala količina sadake zastire muslimana od vatre, a to je samo jedna korist od sadake.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Hvala ko podijeli!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*