Poslanik, a.s., donio je ljudima dvije stvari sa Miradža: Namaz i hidžamu

Postoje dvije Sure u Kur’anu koje govore o Israu i Miradž a to su sura Bani-Israel ili sura Al-Isrā i sura En-Nedžm. Ajeti iz Sura Bani Israelu se odnosi na putovanje od Makka u...