Poslanik, a.s., donio je ljudima dvije stvari sa Miradža: Namaz i hidžamu

Postoje dvije Sure u Kur’anu koje govore o Israu i Miradž a to su sura Bani-Israel ili sura Al-Isrā i sura En-Nedžm.
Ajeti iz Sura Bani Israelu se odnosi na putovanje od Makka u Jeruzalem i kaže se: “Neka je slavljen Onaj Koji je proveo Svoga roba od Mesdžidul-Harama (Kabe) do Mesdzidul-Aksa (Kuds) čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu znamenje Naše pokazali. Zaista On sve čuje i sve vidi.” (El-Isra,1). Dok ajeti u suri En-Nedžm govore o miradžu. Na Miradžu je Poslanik uzdignut na najviše nebo i boravio je u blizini Uzvišenog Gospodara, prekoračivši granicu koju nije dopušteno prekoračiti ni samim melekima. Tu je vidio znamenja koje ljudsko oko nije vidjelo, niti će vidjeti do Sudnjeg dana. Kur’an to potvrđuje riječima: “A vidio Ga je i drugi put, kod Sidretul-muntehaa, kod nje je džennetsko prebivalište. Kad je Sidru prekrivalo ono što je prekrivalo, pogled mu nije skrenuo niti je prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja Gospodara svoga.” (En-Nedžm, …) Prenosi Et-Tirmizi u Sunenu (tom IV, str. 391, hadis br. 2.052) od Ibn Mes’uda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazivao da je, u noći kada se desio Isra i Mi’radž, ne bi naišao na skupinu meleka, a da mu oni nisu rekli da naredi svome ummetu hidžamu!
Kasnija praksa Poslanika s.a.v.s. nas praktično uči vremenu, načinu i potrebi činjenja hidžame pa se tako prenosi od Ibn-Abasa r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Liječenje je u tri stvari: hidžama, zarezivanje kože u kupicu, pijenju sirupa od meda i kauterizaciji vatrom, a ja sam svome ummetu zabranio kauterizaciju“ (Buhari). Prenosi se od Ibn-Abasa, r.a.- da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., radio hidžamu na glavi zbog bola (migrene), dok je bio u ihramima, u oazi Lahi Džemel. (Buhari). Imam Tirmizi izvijestio je o hadisu koji je prenio ibn-Abas, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Sedamnaesti, devetnaesti i dvadeset prvi dani lunarnih mjeseci jesu najbolji dani za izvršavanje puštanja krvi kroz zarezivanje kože i njeno oticanje u kupicu.”
U drugom hadisu on je također rekao: “Liječite se puštanjem krvi zarezivanjem kože u kupicu i ne dopustite da vas visok krvni pritisak (hipertenzija; ar.tebejjug) ubije.” Međutim, liječnici se slažu da je puštanje krvi kroz zarezivanje kože i njeno oticanje u kupicu konstantan tretman u bilo koje vrijeme. U Ebu-Davudovoj zbirci hadisa, slično obraćanje prenio je Ebu-Hurejre, a to je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem jednom dodao: “To je lijek za svaku bolest” – misleći na svaku bolest uzrokovanu povećanim dotokom krvi u organ ili tkivo ili (uzrokovanu) kongestijom krvi. Prenosi se od El-Hallala da je imam Ahmed ibn-Hanbel tretirao sam sebe puštanjem krvi zarezivanjem kože u kupicu da bi obuzdao navalu krvi, bez obzira na datum i vrijeme. Priredio: D.H Kontakt preko Facebook profila: Hidžama Za Muškarce

Hvala ko podijeli!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*